مناسبت ها


برگزاری کارگاه مهارت ارتباط مؤثر و تفکر مثبت مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

بنیاد نخبگان استان اردبیل در راستای فصل دوم از چشم‌انداز و اهداف کلان سند راهبردی کشور در امور نخبگان و با هدف ارتقای سطح سلامت و نیز گسترش برنامه‌های تربیتی و آموزشی در میان اجتماع نخبگانی کارگاه آموزشی مهارت ارتباط مؤثر و تفکر مثبت را با شرکت مستعدین برتر برگزار نمود.

دکتر علی خالق خواه هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی ابتدا در خصوص تفکر مثبت و منفی، نقش این تفکرات در شکل دهی زندگی فردی و اجتماعی و ویژگیهای هر یک از افراد مثبت و منفی نگر مطالبی را ارائه کرد. سپس به تشریح نقش شیوه تفکر فردی در ارتباطات اجتماعی اشخاص پرداخت. دکتر خالق خواه اظهار داشت یکی از مهمترین ویژگی­ های افراد مثبت نگر تسلط کامل بر افکار و در نتیجه تصمیم گیری های دقیق و درست در بحران­های زندگی شخصی است. افراد منفی­نگر همواره در پی چالش آفرینی برای خود در پی اتفاقات کوچک بوده و به دلیل عدم تسلط بر افکار همواره گریزان از مشکلات بوده و احساس نامیدی و یأس در زندگی از مشخصات این افراد می باشد. وی تقویت تفکر مثبت را اولین گام در موفقیت فردی و اجتماعی برشمرد.

دکتر خالق خواه در بخش دیگری از این کارگاه به بیان مهارتهای ارتباطی پرداخت و برقراری ارتباط را یکی از مشخصه های بارز انسانهای خردمند و عاقبت اندیش دانست و گفت با برقرار ارتباط مؤثر شخص با افراد جامعه، اشیاء پیرامون و حتی لحظات زندگی شخص احساس موفقیت بیشتری را می نماید. این ارتباطات میتواند کلامی و یا غیرکلامی باشد و برای ایجاد این مهارتها بایستی شناخت کاملی از مهارتهای ارتباطی و آموزش آن داشته باشیم. وی ایجاد ارتباط با تمامی اقشار در تمامی سنین را مسیری برای کسب و اصلاح نگرشهای ارتباطی برشمرد و داشتن صبر و تفکر مثبت را از عوامل رشد و تقویت این ارتباطات عنوان. در ادامه نیز در خصوص مسائلی از قبیل ارتباط مؤثر در محیط کار، ارتباط با مشتریان، مدیریت خشم و روشهای برقراری ارتباط سالم با مخاطبین نیز مطالبی را بیان کرد.

این کارگاه پس از بیان یک مسأله اجتماعی توسط دکتر خالق­خواه و ارائه نظرات و پیشنهادات مستعدان در این خصوص خاتمه یافت.